Cookies & Privacybeleid

COOKIES

Via de webshop worden cookies geplaatst van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om data bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


PRIVACYBELEID

Prints by Mi verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie over jouw gebruik van de verzamelde diensten. Jouw gegevens zullen nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden gesteld worden.


GEGEVENSVERWERKING

Shopify
De webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Hostnet App Suite
Voor zakelijk e-mailverkeer wordt er gebruik gemaakt van Hostnet App Suite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet App Suite heeft geen toegang tot het postvak en al het e-mailverkeer wordt vertrouwelijk behandeld.

PostNL
Prints by Mi maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL te delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 


DOEL

Prints by Mi gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.  Jouw gegevens worden niet voor (gerichte) marketingdoeleinden gebruikt. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst of een eed of wettelijke verplichting.

Prints by Mi bewaart jouw gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat jouw klantprofiel wordt bewaard totdat je aangeeft het verwijderd wilt hebben. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen facturen met jouw (persoons)gegevens bewaard te worden, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard worden.


WIJZIGINGEN

Prints by Mi behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop reeds verzamelde gegevens met betrekking tot de verwerking, dan zul je daarvan per e-mail op de hoogte gebracht worden.